skip to Main Content

240 ramaders càntabres es repartiran 75.000 euros en ajudes a l’oví i cabrum

La Conselleria de Desenvolupament Rural, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de Govern de Cantàbria ha convocat ajudes extraordinàries per al sector de l’bestiar oví-cabrum, que tenen com a objectiu pal·liar les pèrdues sofertes com a conseqüència de l’estat d’alarma. 75.000 euros seran per al subsector oví-cabrum, afectat pel tancament de locals d’hostaleria i la caiguda de les vendes de bens i cabrits.

En el cas de el sector oví-cabrum, la Conselleria ha rebaixat el límit inferior d’animals subvencionables: de 50 ovelles i 30 cabres que marcava el Reial Decret de el Ministeri, a un mínim de 10 ovelles i 10 cabres a la convocatòria de la Conselleria.

A cada explotació se li paga 12 euros per ovella o cabra elegible, amb fins a un màxim de 100 animals per beneficiari. Per tant, el màxim per beneficiari és de 1.200 euros per cadascuna de les espècies. El total d’aquest ajut és de 75.000 euros, dels quals el Ministeri aporta 19.000 i el Govern de Cantàbria els 56.000 euros restants.