skip to Main Content

ANAFRIC a favor d’un ús prudent d’antibiòtics en el sector de l’oví i cabrum

Després de diverses reunions del grup de treball d’oví-cabrum d’ANAFRIC / OVICEBO, dins el si d’INTEROVIC, s’ha impulsat i s’està treballant en l’Acord i el Pla específic per al sector oví i cabrum nacional de carn per a la reducció en el ús dels antibiòtics i que s’engloba dins el Plan Nacional Frente a la Resistència a los Antibióticos del Ministeri de Sanitat.
Aquest Pla Nacional té com a objectiu reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics per reduir el seu impacte sobre la salut de les persones i dels animals, així com per preservar l’eficàcia dels antibiòtics existents.

L’Acord facilitarà la inclusió del sector oví i cabrum de carn en els “Programes Reduce” que ja s’ha aplicat en altres sectors ramaders i que promou l’ús prudent dels antibiòtics.

Un cop s’aprovi el Pla específic, el nostre compromís és la de fomentar entre els nostres associats l’adhesió al Plan Nacional de Resistencia a los  Antibióticos, comenta el president de ANAFRIC, Josep Friguls, a més de proporcionar-los informació i formació sobre la importància de les resistències antimicrobianes i quines mesures es poden instaurar a les explotacions per reduir l’ús d’antibiòtics, afegeix el president d’ANAFRIC.

Som conscients a ANAFRIC / OVICEBO de la particular naturalesa del sector oví i cabrum per la seva atomització i heterogeneïtat, per la qual cosa s’ha plantejat una estratègia amb objectius realistes i aplicables a tota la cadena, afegeix el president.

A més de l’ús prudent dels antibiòtics, el programa vol ajudar a definir i implantar pautes de maneig i tractament amb base científica de cara a fer un ús més racional dels antibiòtics, així com millorar les eines terapèutiques per a les produccions d’oví i cabrum .

Actualment, participen en el desenvolupament del pla totes les comunitats autònomes, sis ministeris (Sanitat, Agricultura, Economia, Educació, Interior i Defensa), més de 70 societats científiques, a més d’organitzacions col·legials, associacions professionals i universitats, i més de 230 col·laboradors experts.

Enllaç al Plan Nacional de Resistencia a los antibióticos (clic aquí)