skip to Main Content

Anafric dona el seu suport a la política de Green Deal de la nova Comissió Europea que ha començat a treballar des de començaments de desembre

Quins són els punts que caracteritzen aquesta política?

1.- La UE tractarà d’aconseguir les emissions neutres de gasos d’efecte d’hivernacle per a 2050, un objectiu que es consagrarà en una “Llei climàtica” que es presentarà al març de 2020.

2.- Es presentarà un nou pla d’acció d’economia circular al març de 2020, com a part d’una estratègia industrial més àmplia de la UE: utilitzar menys materials i garantir que els productes puguin reutilitzar-se i reciclar-se.

3.- Reforma d’edificis . L’objectiu clau és “almenys duplicar o fins i tot triplicar” la taxa de renovació dels edificis, que actualment se situa entorn de l’1%.

4.- Zero contaminació. Ja sigui en l’aire, el sòl o l’aigua, l’objectiu és aconseguir un “ambient lliure de contaminació” per a 2050.

5.- Ecosistemes i biodiversitat. Europa vol liderar amb l’exemple oferint noves estratègies per a la conservació de la biodiversitat. Aquestes estratègies es presentaran en la Cimera de Biodiversitat de l’ONU que tindrà lloc a la Xina a l’octubre de 2020.

6.- Estratègia de la granja a la taula. “Agricultura verda i més saludable” que inclou plans  per a “reduir significativament l’ús de pesticides químics, fertilitzants i antibiòtics.

7.- Transport. Objectiu emissió zero en 2030. Objectiu 95g c02 /km en 2021. Fins a 2025 es desplegaran més d’1 milió de punts de càrregues gratuïts per a vehicle elèctric.

8.- Diners: Mecanisme de transició per a aquelles regions més dependents dels combustibles fòssils amb una partida de 100.000 milions d’euros fins al 2027.

9.- I + R  + I: El 35% del finançament de la recerca de la UE es destinarà a tecnologies respectuoses amb el clima en virtut d’un acord aconseguit a començaments de 2019.

10.- Europa durà a terme un gran esforç diplomàtic per posar en marxa les mesures anteriors.