skip to Main Content

ANAFRIC ha participat en un projecte per conservar carn fresca de boví un mínim de 84 dies

L’exportació de carn de boví ha augmentat molt al llarg dels últims anys, tant cap a Europa com cap a la resta del món, i particularment cap a països de l’Orient Mitjà. Entre aquests països, el Líban.

Arran d’una visita organitzada per ANAFRIC a aquest país i amb empresaris del boví de carn, va sorgir la demanda dels operadors de carn libanesos que van sol·licitar carn fresca de boví amb una vida útil superior als 80 dies.

Així doncs, el repte estava servit: aconseguir estendre la vida útil comercial en refrigeració de peces de carn de boví, envasada al buit, per dedicar-la a l’exportació i amb una durada de 84 dies, va explicar Carolina Cucurella, responsable de l’àrea tècnica a ANAFRIC als assistents al Fòrum Carni que va tenir lloc el passat 9 d’octubre a Girona.

A partir d’aquest repte, ANAFRIC, al costat de General Càrnia, el Grup Viñas i l’IRTA, es van posar mans a l’obra. El primer que vam haver de fer va ser establir un protocol uniforme per a les dues empreses, ja que comptem formes diferents de treballar, va explicar Guillem de Planell, responsable de qualitat del Grup Viñas.

Un cop establert aquest protocol i partint d’una matèria primera de qualitat, ens vam posar mans a l’obra i, de seguida ens vam adonar que el pH, l’envasat i la temperatura de conservació eren els punts crítics del desenvolupament.

Treballem amb 5 peces (agulla, espatlla, llom, cap de mort i tapa), que fossin representatives de la canal, va explicar als assistents Carme Gras, responsable de qualitat en General Càrnia. Aquestes peces les vam disposar en un contenidor per simular les condicions d’exportació i en les quals es realitzaven mostrejos periòdics per ser analitzats a l’IRTA des del punt de vista microbiològic i fisicoquímic, i observar l’evolució en la seva conservació.

El projecte ha estat un èxit i s’ha aconseguit mantenir en condicions comercials carn fresca de boví refrigerada i al buit per un període de 84 dies, amb plenes garanties, el que permet millores per als mercats actuals i noves oportunitats comercials en el futur.
A més, segons ha assenyalat la responsable tècnica de ANAFRIC, en l’actualitat s’exporta refrigerat només el 22% del total i amb una vida mitjana entre 40 i 60 dies, sent la resta carn congelada, de manera que aquests resultats obren moltes oportunitats de millora.