skip to Main Content
ASEPAL Facilita Els Contactes Per Poder Adquirir EPI

ASEPAL facilita els contactes per poder adquirir EPI

L’Associació d’Empreses d’Equips de Protecció Individual (ASEPAL), entitat que engloba més de 80 empreses dedicades a el disseny, fabricació i comercialització d’equips de protecció individual (EPI), ha facilitat el llistat de contactes de empreas per poder adquirir Equips de Protecció Individual per lluitar contra el Covid-19.

Aquests contactes els podeu trobar en el següent enllaç.