skip to Main Content

Coneix els fets per a decidir millor. Quanta aigua fa falta per produir 1kg de carn?

Sovint es diu que es necessiten 15,000L d’aigua per a produir 1Kg de carn. Aquest és un exemple d’una declaració utilitzada per a fer bons titulars, però els càlculs sovint es malinterpreten i se citen incorrectament. Amb més del 90% de l’aigua consumida pel bestiar com a “aigua verda” (pluja), els científics calculen que 1 kg de carn de cap de bestiar en realitat eliminaria al voltant de 50 litres d’aigua dolça.

La “petjada hídrica” ​​és un concepte popular…

Aquesta xifra es va publicar per primera vegada en 2002, quan es va establir el concepte de “petjada hídrica”, seguint la creixent popularitat dels indicadors de petjada ecològica. L’interès en la petjada hídrica va créixer ràpidament després de la seva introducció en la literatura acadèmica. Avui,  s’està treballant en l’harmonització i promoció del concepte de “petjada de l’aigua”.

La petjada hídrica és un indicador de l’ús d’aigua dolça que no sols es refereix a l’ús directe de l’aigua d’un consumidor o productor, sinó també a l’ús indirecte de l’aigua. En realitat, inclou “tres tipus de fonts d’aigua”: l’aigua blava (el consum d’aigua superficial o subterrània dels animals i el reg), l’aigua grisa (aigua utilitzada per a descontaminar els efluents i reciclar-los) i l’aigua verda (pluja).

La petjada hídrica és un indicador de l’ús d’aigua dolça que no sols es refereix a l’ús directe de l’aigua d’un consumidor o productor, sinó també a l’ús indirecte de l’aigua. En realitat, inclou “tres tipus de fonts d’aigua”: l’aigua blava (el consum d’aigua superficial o subterrània dels animals i el reg), l’aigua grisa (aigua utilitzada per a descontaminar els efluents i reciclar-los) i l’aigua verda (pluja). Més del 90% és aigua verda (pluja) capturada en el sòl i evaporada per les plantes i que torna al cicle de l’aigua.

Més info a:

O en:
– https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste
– M.M Mekonnen et A.Y. Hoekstra, The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water Research Report Series no 48, UNESCO-IHE
– https://waterfootprint.org/en/about-us/aims-history
– Water footprint assessment manual
– http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-dossiers/Fausse-viande-ou-vrai-elevage/Quelques-idees-fausses-sur-la-viande-et-l-elevage/(key)/0 
– https://academic.oup.com/af/article/2/2/9/4638620