skip to Main Content

Conèixer els fets abans de decidir. Les medicines que es dóna al bestiar contaminen els nostres camps i rius?

Quan s’usen adequadament i d’acord amb les instruccions d’ús del producte no suposa la contaminació del medi ambient.

L‘Agència Europea de Medicament estableix pautes per a avaluar el risc toxicològic per a la salut humana i les comunitats d’aigües subterrànies dels productes farmacèutics veterinaris en aigües subterrànies. Això significa que, quan s’usen adequadament i d’acord amb l’etiqueta i les instruccions del fabricant, els medicaments per a animals no representen un risc important per al medi ambient.

El procés regulador de la UE per a la llicència de medicaments animals està dissenyat per a avaluar la seguretat ambiental abans de l’aprovació del medicament. Una sol·licitud d’autorització de comercialització per a un medicament veterinari ha d’incloure dades que abordin la seguretat per a l’usuari, l’animal, el consumidor i el medi ambient. Com a part de l’expedient de seguretat, un medicament veterinari necessita una avaluació de riscos ambientals (ERA) abans que pugui ser aprovat. Aquest requisit ha estat en la legislació sobre medicaments veterinaris des de 1992.

Per a qualsevol medicament per a animals on els riscos per al medi ambient siguin majors que els beneficis del producte, se li negarà una autorització d’ús.