skip to Main Content

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) manté els serveis mínims imprescindibles dins del seu àmbit competencial per garantir al màxim d’operatives possible la producció d’aliments i el seu proveïment.

Els Serveis Territorials i totes les Oficines Comarcals estan tancades des del 16 de març però disposen de telèfons i bústies electròniques habilitades per a la realització d’aquells tràmits més urgents i imprescindibles pel sector agrícola i ramader.  Pel que fa la producció, es manté el moviment de transports d’animals, tan vius com morts, així com el transport d’aliments per animals i de matèries primeres per a la producció d’aliments per als animals.

En l’àmbit del proveïment, no s’atura el moviment de persones que treballen a la cadena alimentària per a garantir l’abastiment de la població: pagesos i ramaders, treballadors d’explotacions i granges. També proveïdors d’aliments per a animals, proveïdors de materials per a la manipulació, l’envàs i el packaging dels productes, escorxadors, transportistes, cadenes de distribució majoristes i minoristes.

A més, el Departament també manté el personal necessari per garantir la seguretat alimentària, la sanitat animal i vegetal i la salut pública i continuarà donant servei de manera telemàtica en els tràmits que ja es podien fer habitualment en aquesta modalitat.

 

Telèfons per posar-vos en contacte:

Girona:

• OC Alt Empordà : 972.514.379

• OC Baix Empordà:972.640.258

• OC Gironès: 872.975.396

• OC La Selva: 972.840.652

• OC Ripollès:972.700.692

• OC La Garrotxa: 972.260.455

 

Barcelona:

• OC Alt Penedès: 93 817 05 34 / aapenedes.daam@gencat.cat

• OC Garraf: 93 810 02 35 / agarraf.daam@gencat.cat

• OC Maresme 93 754 03 90 / amaresme.daam@gencat.cat

• OC Baix Llobregat 93 640 08 82/ abllobregat.daam@gencat.cat

• OC Vallès Oriental 93 882 77 47/ avoriental.daam@gencat.cat

• OC Vallès Occidental 93 727 64 90/ avoccidental.daam@gencat.cat

• Serveis Territorials a Barcelona 93 409 20 90/ ssttbarcelona.daam@gencat.cat

 

Catalunya Central i Serveis Territorials Catalunya Central:

• Oc Solsonès 973 48 04 89/ asolsones.daam@gencat.cat

• Oc Bages- Moianes 93 872 42 24/ abages.daam@gencat.cat

• Oc Anoia 93 803 19 85/ aanoia.daam@gencat.cat

• Oc Berguedà 93 821 44 70/ abergueda.daam@gencat.cat

• STC 93 882 87 90/ ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat

• Per a tràmits relacionats amb Ramaderia i Sanitat comarca Osona: sir.ssttcc.agricultura@gencat.cat

Tarragona:

• Serveis Territorials de Tarragona: 977250845 sstttarragona.daam@gencat.cat

• OC Priorat. Tel 977830259/ apriorat.daam@gencat.cat

• OC Conca de Barberà: 977860207/ acbarbera.daam@gencat.cat

• OC Baix Penedès: 977660122/ abpenedes.daam@gencat.cat

• OC Alt Camp: 977600924/ aacamp.daam@gencat.cat

• OC Baix Camp: 977326336/ abcamp.daam@gencat.cat

Lleida:

• Serveis Territorials Lleida: direcciossttlleida.daam@gencat.cat

• OC Segrià: asegria.daam@gencat.cat / aramaderiasegria.daam@gencat.cat (per temes ramaders)

• OC Garrigues: agarrigues.daam@gencat.cat

• OC Urgell: aurgell.daam@gencat.cat

• OC Pla Urgell: apurgell.daam@gencat.cat

• OC Noguera: anoguer.daam@gencat.cat

• OC Segarra: asegarra.daam@gencat.cat

• OC Vall d’Aran: avaran.daam@gencat.cat

• OC Alta Ribagorça: aaribagor.daam@gencat.cat

• OC Pallars Jussà: apjussa.daam@gencat.cat

• OC Pallars Sobirà: apsobira.daam@gencat.cat

• OC Alt Urgell: aaurgell.daam@gencat.cat

• OC Cerdanya: acerdanya.daam@gencat.cat

Terres de l’Ebre:

• SSTT Terres de l’Ebre: ssttterresebre.daam@gencat.cat. 627 48 06 77

• OC Baix Ebre: abebre.daam@gencat.cat 627 48 06 77

• OC Montsià: amontsia.daam@gencat.cat 637 35 56 73

• OC Ribera d’Ebre: arebre.daam@gencat.cat 676 70 23 70

• OC Terra Alta: talta.daam@gencat.cat 607 07 17 05