skip to Main Content

El MAPA tindrà un pressupost de gairebé 8.500 milions d’euros per 2021

El Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació augmentarà un 10% el seu pressupost respecte de 2020 per al proper any. Seran 8500 milions destinats a potenciar la digitalització i innovació, a un regadiu eficient, el relleu generacional i la presència de la dona en el rural, així com un sector agrari i pesquer més sostenible. D’aquesta manera, es desenvoluparan les possibilitats de creixement que contribuiran a enfortir el teixit productiu i econòmic a través d’un suport decidit a el sector agroalimentari.

 

A la millora de la competitivitat de la indústria i la qualitat alimentària es dedicaran 25.11 milions d’euros, quantia destinada a fer de la qualitat dels productes un senyal d’identitat ia afavorir l’existència d’empreses agroalimentàries i cooperatives més grans, eficients i sostenibles.

Destaca l’augment de la partida destinada a la promoció alimentària. L’estratègia de # alimentosdespaña està dotada amb prop de 9,7 milions d’euros per donar suport a la promoció en el mercat nacional i en l’exterior.

Dins el programa de regulació dels mercats agraris, els ajuts de Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) donaran suport a el sector agrari i alimentari amb uns 5.793.000 d’euros, un 2% més respecte a l’any anterior. En aquest context les grans partides de despesa continuen sent les ajudes directes associades que constitueixen un suport fonamental a la renda dels productors agraris, els programes nacionals de suport a el sector vitivinícola i apícola i els programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

En aquest àmbit és important assenyalar l’esforç addicional en matèria de sanitat animal i vegetal, amb un increment del pressupost superior a l’11%.