skip to Main Content

El sector ramader: Grans avenços per limitar l’ús dels antibiòtics

Segons l’el ECDC, (el Centre de Control de les Malalties, en les sigles en anglès) el 75% de les infeccions relacionades amb la RAM (resistència als antimicrobians) provenen d’hospitals i centres de salut. Fins i tot si deixéssim d’utilitzar completament els antibiòtics en animals, l’impacte que aquesta mesura tindria en el problema de la resistència als antimicrobians humans no seria significatiu.

El sector ramader ha fet grans avenços per limitar l’ús d’antibiòtics i fer una contribució valuosa per garantir l’ús responsable dels antibiòtics. No obstant això, calen més esforços per part de tots els sectors per garantir una resposta des de l’enfocament «Una sola salut» per abordar la resistència als antimicrobians.

Però, en aquesta realitat, els antibiòtics continuen sent l’única solució per tractar les infeccions bacterianes en animals, com també en les persones. I sempre ha de correspondre al veterinari decidir la forma òptima d’administrar aquests medicaments, que es mantenen sota control veterinari i prescripció.

 

 

MÁS INFORMACIÓN