skip to Main Content

Entrada en vigor de la ZBE: Zona de Baixes Emissions a Barcelona: Moratòria d’un any als vehicles comercials

La ZBE Rondes de Barcelona limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, els que no disposen del distintiu ambiental de la DGT, els dies laborables entre les 7.00 i les 20.00 hores en la zona limitada per les rondes (B10 i B20) que envolten Barcelona ciutat.

Per què?

Segons l’Ajuntament de Barcelona, la ciutat supera els nivells de contaminació marcats per l’OMS de manera diària i continuada. Aquesta exposició constant a partícules nocives afecta la salut i el desenvolupament dels nens. L’objectiu, amb aquesta mesura, és reduir un 15% les emissions NO2 causades, principalment, pel trànsit. 

Les empreses i conductors a títol individual han començat a posar al·legacions.

Fruit d’aquestes al·legacions:

  • Els vehicles no comercials que se saltin la prohibició durant les hores establertes tindran una multa de 100€ en lloc dels 200€ anunciats.
  • Tolerància als vehicles professionals. Ja existeix una moratòria d’UN ANY que permet circular per Barcelona a tots els camions, furgonetes i autocars, independentment de la seva antiguitat durant l’any 2020.
  • A partir de 2021 els vehicles professionals hauran d’acollir-se a les restriccions, encara que hi ha la possibilitat que s’instal·lin filtres que redueixin el nivell d’emissions i els permeti continuar circulant per la ciutat de Barcelona durant uns anys més.

Anafric, a través de Pimec Agroalimentària, entitat de la qual ostenta la vicepresidència, sol·licita que els vehicles professionals puguin esgotar la seva vida útil, per la qual cosa planteja excepcions sectorials.