skip to Main Content

França i Holanda registren més casos de COVID-19 entre els treballadors d’escorxadors

Tant França com Països Baixos han informat de la detecció de treballadors en diversos escorxadors afectats per la COVID-19. Davant situacions viscudes a Alemanya, el nombre de casos detectats no ha provocat desproveïment de productes tal com si ha passat en altres països, segons informa la revista Eurocarne.

A Holanda, un escorxador de Vion ubicat a la localitat de Groento va tancar després de detectar-45 positius per la COVID-19. Es van ampliar les anàlisis i es van registrar 147 positius de 657 treballadors. Després del tancament, la producció va ser assumida per altres plantes de la companyia.