skip to Main Content

Interovic, Interporc i Provacuno: L’agrociència com a resposta als reptes alimentaris

Davant els grans reptes a què s’enfronta el sector agroalimentari, ALAS (Aliança per a un Agricultura Sostenible), agrupació d’entitats del sector productor en suport a tots els models d’agricultura productiva sostenible basats en l’evidència científica, ha fet un manifest per impulsar l’agrociència. El manifesta compta amb el suport de Interovic, Interporc i Provacuno.

Entre altres línies estratègiques, l’aliança defensa:

  • Una transició ecològica justa.
  • Una aposta forta i decidida basada en la ciència, la innovació, la contínua modernització i la competència en igualtat de condicions.

 

Button Text Button Text[/MÉS INFORMACIÓ]