skip to Main Content
INTEROVIC Presenta El Seu Certificat En Bienestar Animal Per A Productes Ovins I Caprins

INTEROVIC presenta el seu certificat en bienestar animal per a productes ovins i caprins

L’Organització Interprofessional de l’Oví i Cabrum de Carn llança la marca de compromís benestar animal sota el nom Animal Welfare INTEROVIC Spain (AWIS). El segell té com a objectiu que la carn i els productes derivats de l’oví i cabrum comptin amb la garantia de complir amb els més alts estàndards relatius al benestar animal i traçabilitat. Per obtenir aquest segell, els productes hauran de superar més d’un centenar de requisits, establerts per la Interprofessional, oferint i garantint un alt nivell de protecció dels animals.

Un compromís que neix segons Raúl Muñiz, president de INTEROVIC, perquè “és la nostra obligació moral i deontològica, com a professionals, ramaders i industrials compromesos, proporcionar l’animal les cures i entorn necessaris en totes les seves fases de producció per al seu correcte desenvolupament físic i psicològic i assegurar el seu compliment”.

Objectius del segell

El principal objectiu d’aquest esquema és certificar unes condicions òptimes pel que fa a el benestar animal i evitar qualsevol situació d’estrès o patiment innecessari en els animals. Segons l‘Organització Mundial de Sanitat Animal (OIEi) està comprovat que les alteracions en qualsevol de les cinc llibertats que estableix tenen efectes negatius pel que fa a la seva qualitat de vida; de manera que la capacitat de garantir un comportament natural és fonamental per als animals, però també cal vetllar perquè estiguin ben alimentats, protegits i sans.

Aquest esquema de certificació abasta totes les baules de la cadena de producció del xai i cabrit, incloent els de llet. Des de la producció primària, els centres de tipificació i engreixadors, fins a les últimes fases del procés productiu, incloent controls en el punt de venda. A més, contempla també la certificació de la pell i la llana.

La novetat d’aquest esquema és que es basa en criteris cientificotècnics, de més de cent paràmetres, que defineixen en detall la situació en què es troba una granja i els seus animals. D’aquesta manera, a el conèixer les característiques de l’mig i maneig ramader, així com l’estat i comportament dels animals, es pot garantir el benestar amb que es crien els de llet, cabrits o bens produïts sota aquest segell.

AWIS Animal Welfare INTEROVIC Spain s’integra en el segell “Compromís benestar Animal” que estan desenvolupant diverses interprofessionals espanyoles. Una iniciativa pionera a nivell mundial que reflecteix el compromís dels sectors implicats amb el compliment dels més alts estàndards de benestar del bestiar.

Una eina útil, fiable i objectiva que INTEROVIC presenta per donar resposta als reptes que la societat demana a el sector en aquests moments i garantir als consumidors la millor cura dels animals.