skip to Main Content

La Generalitat de Catalunya presenta un pla d’ajudes plurianual per a petits escorxadors

Es tracta d’un ajut plurianual, és a dir, que tindrà la convocatòria d’aquest any 2020 i una convocatòria més per als dos pròxims anys. Per a això, s’han establert tres línies d’actuacions diferents:

  • La primera a inversions consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipament o obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents.
  • La segona en l’elaboració i redacció de projectes tècnics per a la construcció de nous petits escorxadors o per a les obres d’arranjament i reforma d’instal·lacions ja existents.
    La tercera en inversions en la construcció de nous petits escorxadors d’ungulats domèstics.
  • En aquesta primera convocatòria, s’ha rebut un total de 18 sol·licituds per un import de 150.357,49 €. 16 són per a millores i reformes en escorxadors ja existents i dos per desenvolupar nous projectes.

Amb aquests ajuts es vol donar suport a “la implantació de nous petits escorxadors”, com els que està previst que es construeixin al Moianès i l’Anoia, tots dos a la província de Barcelona.