skip to Main Content
Les Autoritats Xineses Augmenten La Rigorositat Dels Controls En Frontera Per Al Porcí

Les autoritats xineses augmenten la rigorositat dels controls en frontera per al porcí

ANAFRIC ha informat a tots els seus associats de la necessitat d’extremar la cura a l’hora de preparar les partides per a l’exportació al mercat xinès.

Així, seguint les recomanacions del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les empreses autoritzades per exportar carn de porcí a la Xina hauran de prestar especial atenció amb la documentació (i que aquesta coincideixi amb els que hi hagi al contenidor), amb la traçabilitat, l’etiquetatge, l’emmagatzematge de la mercaderia i amb el compliment de la normativa xinesa.

Les autoritats xineses, en cas de trobar alguna irregularitat, són molt inflexibles, i impediran l’entrada de la mercaderia al seu país, assenyala ANAFRIC en el comunicat als seus associats.