skip to Main Content

L’exportació agroalimentària espanyola creix durant la pandèmia, segons CaixaBank Research

L’exportació agroalimentària espanyola ha augmentat durant la pandèmia de coronavirus i aquest sector s’ha convertit en un dels menys afectats per la crisi, segons l’Informe Sectorial Agroalimentari 2020 de CaixaBank Research amb motiu de la Covid-19. Aquesta resistència del sector es deu en gran part precisament a l’exportació, que s’ha beneficiat de la internacionalització de les seves empreses abans de la pandèmia; i al confinament, que ha obligat a consumir més béns de primera necessitat i a emmagatzemar-los a casa.

La indústria agroalimentària només va baixar un 9,4% entre abril i juny

La indústria agroalimentària també ha evolucionat bé respecte al conjunt de la indústria manufacturera, més afectada pel confinament: la producció manufacturera va baixar un 26,7% interanual d’abril a juny, però l’alimentària només un 9,4%. El sector agroalimentari també ha perdut menys ocupat i menys treballadors afectats per ERTO, i la recuperació de l’afiliació a la Seguretat Social es ha ido afianzant durant l’estiu.

Canvi en els models de compra

El confinament ha canviat els patrons de consum, que ha augmentat molt en el seu llar, en detriment del canal Horeca, amb la seva situació es va agrava pel paró del turisme estranger; i s’ha incrementat el comerç electrònic en la compra d’aliments. Respecte de la pèrdua de turistes, l’estudi qualifica d’excel·lent la posició turística espanyola abans de la crisi, i preveu “una sòlida capacitat de recuperació a mig pla” quan hagi un tractament contra el coronavirus.

Exportació

Espanya és la quarta economia exportadora del sector a la UE (després de Països Baixos, Alemanya i França) i el 2018 va treure a Canadà la sètena posició mundial d’exportadors alimentaris, amb una quota al mercat global del 3,6% (superior al 1) , 8% del total d’exportacions de bienes).

Pese al impacte de la pandemia al comerç internacional, l’exportació agroalimentària española ha pujat un 4,9% interanual de gener a juliol; l’exportació del sector primari ha estat millor, amb un increment del 6,3% interanual fins al juliol.

  • Aragó és la comunitat que més ha crescut en exportació fins a juliol (+ 33,8%), gràcies al porc
  • País Basc (+ 13,3%), per les greixos i aceites modificats químicament
  • Catalunya (+ 8,8%), també per el porcí
  • Comunitat Valenciana (+ 7,6%), pels cítrics
  • En canvi Balears i Canàries (-28,4% i -25%).

La UE és el gran destí de l’exportació espanyola (sobre tot França, Alemanya, Itàlia, Portugal, per aquest ordre), seguit del Regne Unit, la Xina.