skip to Main Content

Obertura del mercat de Filipines a la carn de boví

El Govern de Filipines obre el seu mercat a l’entrada de la carn de boví d’Espanya, així com la renovació de l’autorització per a l’exportació de carn i productes carnis de porcí d’Espanya, tots dos pel procediment d’acreditació de sistema.

L’obertura deñ mercat filipí es produeix després d’un llarg procés negociador, iniciat el 2017, en què l’administració espanyola ha hagut de aportar nombrosa informació tècnica per acreditar la seguretat i qualitat de les exportacions espanyoles de carn de boví. En aquest procés, les autoritats filipines van cursar a Espanya una visita d’auditoria específica que ha finalitzat amb el reconeixement de les garanties que ofereixen els sistemes de producció de carn de boví i de control veterinari espanyol.

En el marc d’aquestes negociacions, en breu es concretarà amb les autoritats filipines el model de certificat sanitari que acompanyarà a les exportacions, en el qual es recolliran les condicions que han de complir les partides que es vagin a enviar, el que facilitarà l’inici de les exportacions.

Per al sector boví, aquesta nova autorització se suma a la d’altres mercats oberts en els últims mesos, com el del Japó, Vietnam o Singapur, que permeten el posicionament de el sector boví espanyol en aquests importants països asiàtics, el que ampliarà les seves possibilitats de exportació, fins ara centrades en els països de nord d’Àfrica o del Golf Pèrsic.