skip to Main Content

Participa en la III edició dels Premis “Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics” de 2021

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha convocat la tercera edició dels Premis “Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics”, PRAN, El Premi consistirà en un diploma de reconeixement i una dotació econòmica a raó de 4.000 euros per a cadascuna de les nou modalitats convocades. La convoctaria finalitza l’11 d’octubre.

Qui pot participar en els premis?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi realitzat alguna activitat que s’emmarqui en alguna de les línies estratègiques del «Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics», a partir de el 14 de febrer de 2019, i reuneixi la resta de requisits recollits en l’article 4 de les Bases reguladores, abans de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

Els sol·licitants dels Premis només podran presentar una sol·licitud a una única modalitat. En conseqüència, un mateix sol·licitant no pot presentar diverses sol·licituds per a esta o per
diferents modalitats de Premis.

Quines són les línies estratègiques del PRAN?

Sis línies estratègiques comuns per a la salut humana i la sanitat animal:

 • Vigilància del consum i de la resistència als antibiòtics
 • Controlar les resistències bacterianes
 • Identificar i impulsar mesures alternatives i / o complementàries de prevenció i tractament
 • Definir les prioritats en matèria d’investigació
 • Formació i informació als professionals sanitaris
 • Comunicació i sensibilització de la població en el seu conjunt i de subgrups de població

Què premis hi ha?

 • Premi “PRAN a la millor iniciativa en vigilància i control de l’consum d’antibiòtics i de les seves resistències en l’àmbit de la salut humana”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa en vigilància i control de l’consum d’antibiòtics i de les seves resistències en l’àmbit de la sanitat animal”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa de recerca de la resistència als antibiòtics”.
 • Premi “PRAN a la millor publicació científica sobre resistència als antibiòtics”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa de formació i informació als professionals sanitaris sobre la resistència als antibiòtics».
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa de comunicació i sensibilització de la població sobre la resistència als antibiòtics”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa per a la prevenció d’infeccions en salut humana: seguretat de l’pacient”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa per a la prevenció d’infeccions en sanitat animal”.
 • Premi “PRAN a la millor iniciativa enfront de la resistència als antibiòtics en l’àmbit de l’medi ambient”.

El Pla Nacional davant de la Resistència als Antibiòtics (PRAN) és un pla estratègic i d’acció amb l’objectiu de reduir el risc de selecció i disseminació de resistència als antibiòtics i, conseqüentment, reduir l’impacte d’aquest problema sobre la salut de les persones i els animals, preservant de manera sostenible l’eficàcia dels antibiòtics existents.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes, comptat a partir de l’11 de setembre de 2021.
Per a més informació sobre com participar, consulteu les Bases reguladores Ordre SSI / 889/2017, modificada per l’Ordre PCI / 1157/2018 i Ordre PCM / 739/2021

Amplía la información