skip to Main Content

Premien una investigació que aposta per l’aprofitament de l’amoníac de les aigües residuals i els purins ramaders

Tractament de Residus Ramaders i de la Indústria Agroalimentària, liderada per la investigadora María Cruz García González en què també treballen Berta Riaño i Beatriz Molinuevom han guanyat el premi FLC Award for Excellence in Technology Transfer 2020, que concedeix el FLC (Southeast Region of the federal Laboratory Consortium) dels Estats Units.

 

El Comitè de la FLC ha premiat la qualitat de l’estudi i la tecnologia desenvolupada, així com la capacitat de transferència d’aquesta tecnologia a les empreses de sectors tan diversos com la ramaderia, el tractament d’aigües residuals, lixiviats i altres corrents industrials amb alta càrrega en nitrogen.

 

El treball consisteix a capturar l’amoníac que pugui emmagatzemar tant en aigües residuals com a purins. A través d’unes membranes tubulars transpirables, fabricades amb materials similars als el tefló o el goretex, un àcid diluït s’encarrega d’atrapar aquest amoníac i transformar-lo en un fertilitzant líquid convencional d’alt valor agronòmic i econòmic.

 

A més de l’avanç tecnològic que aquest estudi suposa per al camp de la investigació agrària, cal destacar els beneficis mediambientals que pot generar en un futur, atès que es poden evitar grans quantitats d’emissions d’amoníac a l’atmosfera, una vegada que s’aprofita el nitrogen contingut en aquestes deixalles per emprar-lo en l’agricultura. Un clar exemple de l’anomenada economia circular.