skip to Main Content

PAWS, el segell compromís de benestar animal de Provacuno

La marca “COMPROMíS BENESTAR ANIMAL” PAWS , de Provacuno, té com a objecte garantir al consumidor que els productes derivats del boví, identificats amb la marca esmentada, procedeixen d'operadors que han complert els requisits establerts per PROVACUNO, relatius al benestar…

Llegir més

Què és el Segell Benestar Animal IAWS del sector porcí?

L'IAWS (INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN) és el segell de certificació creat per INTERPORC, la interprofessional del porcí de capa blanca, per avalar les bones pràctiques dutes a terme en matèria de benestar animal, sanitat, bioseguretat, maneig dels animals i traçabilitat,…

Llegir més