skip to Main Content

Un nas electrònic detectarà la frescor de la carn

Un equip de científics dirigit per la Universitat Tecnològica de Nanyang, Singapur (NTU Singapur) ha inventat un sistema olfactiu artificial que imita el nas dels mamífers per avaluar amb precisió la frescor de la carn.

Es tracta d’una e-nose, un ‘codi de barres’ que canvia de color en reacció als gasos produïts per la carn a mesura que es descompon.

L’e-nose podria ajudar a reduir el malbaratament d’aliments a l’confirmar als consumidors si la carn és apta per al consum, amb més precisió que una etiqueta de “Consumir abans ”.