skip to Main Content

Vitartis posa en marxa amb fons europeus un programa per fomentar la sostenibilitat d’empreses alimentàries

Vitartis, Associació de la Indústria Alimentària de Castella i Lleó ha posat en marxa el projecte Mencia, que proposa solucions, eines i estratègies innovadores per a la millora de la sostenibilitat de les empreses agroalimentàries i de la seva capacitat d’adaptació al canvi climàtic.

El desenvolupament d’aquest projecte, que es perllongarà fins a l’octubre, s’estructura en dos blocs d’actuació. El primer d’ells es refereix a la proposta de solucions innovadores per mitigar els efectes del canvi climàtic a les empreses de el sector; i concretament, en quatre àrees de gestió: logística, envasat, energia i aigua.

En el segon bloc es tractaran d’identificar les mesures d’adaptació al canvi climàtic de la indústria alimentària en dues activitats. Una, específicament enfocada a millorar la gestió de l’aigua; i la segona, centrada en l’anàlisi de la vulnerabilitat i riscos que el canvi climàtic suposa per al sector a Castella i Lleó, així com identificar mesures d’adaptació a aquest.

Agenda 2030

Les actuacions previstes en el projecte Mencia, que es fonamenten en criteris d’economia circular, se situen en el marc dels grans objectius de el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030, de quatre dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, de l’Estratègia Europea de Bioeconomia i de el Programa d’Bioeconomía Circular de la Junta de Castella i Lleó.

El projecte Mencia ha estat aprovat per la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Junta de Castella i Lleó, en la convocatòria de suport als clústers 2020, i compta amb el cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).