skip to Main Content

Zona Associats

Legislació

El Departament Tècnic de l’Associació elabora un resum actualitzat en el que s’inclouen les principals normes que afecten a la activitat dels nostres associats.

Tot i que aquest resum es força complert, no podem garantir que el document contingui absolutament totes les normatives d’aplicació ja que una recapitulació exhaustiva podria ser una tasca interminable i poc útil en termes pràctics.

A més, els recordem que les normatives estatals y europees estan sotmeses a constants revisions i modificacions, pel que aquest document pot constituir un bon document de consulta, tot i que es imprescindible estar atents als canvis de normativa que es produeixen cada dia.

Així mateix , els recordem que truquin a l’associació per tal de resoldre’ls qualsevol dubte o aclariment que tinguin sobre aquestes i altres normes.

Els recordem també que el Departament Tècnic d’Anafric està a la disposició dels seus associats per a qualsevol consulta d’aspectes tècnics, legislatius, veterinaris, de comerç exterior, i un llarg etcètera.