skip to Main Content

Eurocarne organizes the first webinar on sustainability of the meat sector in its MEAT2030 strategy

El compromís de la indústria càrnia espanyola amb la sostenibilitat i el respecte a l'entorn és total. Així ho demostra l'enquesta que Eurocarne ha enviat als participants del webinar que la revisita tècnica ha organitzat en el marc de l'estratègia MEAT2030. Pel que fa a les accions per al foment d'aquests temes, el 75% de les empreses, aquestes han assegurat que tenen en marxa una política amb mesures mediambientals.
Leer más

Modifications in the classification of beef, sheep and pig carcasses

Nuevo real decreto para la clasificación de canales de vacuno, ovino y porcino. Los operadores económicos deben realizar periódicamente comunicaciones  a las autoridades competentes sobre los requisitos de formación exigidos para obtener la autorización como clasificador de canales de vacuno del personal que se ocupa de esta tarea.
Leer más